Download miễn phí

Download Unikey miễn phí - Bộ gõ tiếng Việt
11:16 | 24/10/2012
UniKey hỗ trợ:
  • - Nhiều bảng tiếng Việt thông dụng: Unicode tổ hợp và dựng sẵn TCVN3 (ABC), BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F VIQR, VNI, VPS, VISCII, Unicode encodings: UTF-8, NCR Decimal/Hexadecimal - dùng cho Web.  Windows 1258 code page (chuẩn tiếng Việt của Microsoft).
  • - 3 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI và VIQR.
  • - Chuyển đổi giữa các bảng mã tiếng Việt.
  • - Tất cả các phiên bản Windows 32 bit: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP.
  • - UniKey chỉ có kích thước nhỏ và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác.
  • - UniKey có thể chạy mà không cần cài đặt.
 


UniKey được Ủy ban Quốc gia về chuẩn tiếng Việt Unicode của Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.

UniKey cũng là 1 trong 5 phần mềm tự do mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng chính thức trong các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

UniKey có thể cài đặt trên hệ điều hành Windows (Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows NT/2000/XP) và hệ điều hành Linux (các bản phân phối Ubuntu, Fedora, OpenSUSE...)

Unikey được phát hành miễn phí theo giấy phép GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)

DOWNLOAD: http://unikey.vn/vietnam/Các tin khác

THÔNG TIN MỚI